Οι αποφάσεις των G20 για την ενίσχυση της απασχόλησης

Οι καλά λειτουργούσες αγορές εργασίας συμβάλλουν στις κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και στις συνεκτικές και στις ανθεκτικές οικονομίες.  Η ψηφιοποίηση προσφέρει την ευκαιρία δημιουργίας νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί προκλήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες, την κοινωνική προστασία και την ποιότητα της απασχόλησης.   Αναγνωρίζουμε λοιπόν την ανάγκη να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους με τις…

Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της παγκοσμιοποίησης

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη της παγκοσμιοποίησης, της καινοτομίας και της χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμης ανάπτυξης. Μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανισότητας και στην επίτευξη των στόχων της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030.   Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να γεφυρώσουμε ψηφιακά πολλές διαστάσεις της καθημερινότητας των πολιτών, όπως το εισόδημα, η…

G20: Ο ρόλος των logistics στην παγκόσμια οικονομία

Οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης. Εντούτοις, παραμένουν οι προκλήσεις για την επίτευξη μιας συνεκτικής, δίκαιης και βιώσιμης παγκοσμιοποίησης.  Προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς αλυσίδες εφοδιασμού, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την εφαρμογή των εργασιακών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με…

Η απόφαση των G20 σε σχέση με τα εμπορικά πλεονάσματα

Αναγνωρίζοντας τις συνεχιζόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή, το εμπόριο και την αγορά εργασίας λόγω της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στους βιομηχανικούς τομείς, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας για να βρούμε συλλογικές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης.   Ζητάμε επειγόντως την άρση των επιδοτήσεων που στρεβλώνουν την αγορά και άλλων μορφών…

Η απόφαση των G20 για το εμπόριο και τις επενδύσεις

Το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις αποτελούν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης, παραγωγικότητας, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης. Θα διατηρήσουμε τις αγορές ανοιχτές επισημαίνοντας τη σημασία των αμοιβαίων και αμοιβαία επωφελών εμπορικών και επενδυτικών πλαισίων και της αρχής της μη διάκρισης και συνεχίσουμε να καταπολεμούμε τον προστατευτισμό, συμπεριλαμβανομένων όλων των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, και να αναγνωρίσουμε…

G20: Η νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα

Οι τρέχουσες προοπτικές ανάπτυξης είναι ενθαρρυντικές, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει ασθενέστερος από το επιθυμητό. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για διεθνή οικονομική και χρηματοοικονομική συνεργασία για την περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης και τη διασφάλιση των κινδύνων μείωσης. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία πολιτικής – νομισματικά, φορολογικά και διαρθρωτικά – ατομικά και συλλογικά…

Το χρονικό μιας προεξοφλημένης αποτυχίας

Ας αρχίσουμε με κάποιες ερωτήσεις που αναζητούν απαντήσεις. Πρώτη. Ένας πολίτης που τοποθετεί τον εαυτό στη Δημοκρατική παράταξη – με τα ιερά τέρατα της πολιτικής που την υπηρέτησαν στο παρελθόν – θα έδινε ποτέ την ψήφο του σε ένα κόμμα που έχει επικεφαλής τη Φώφη Γεννηματά και επιτελείς τον Γ. Παπανδρέου, τον Γ. Τούντα και…