Παγκόσμια ηγεσία και αειφόρος ανάπτυξη

Η έγκριση της Ατζέντας του 2030 αποτέλεσε ορόσημο για την παγκόσμια αειφόρο ανάπτυξη. Καλούμε τις χώρες να συνεργαστούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να επιδιώξουν την φιλόδοξη και ολοκληρωμένη εφαρμογή για την έγκαιρη υλοποίησή της, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες. Δεσμευόμαστε να ευθυγραμμίσουμε περαιτέρω τις δράσεις μας με την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του…

Η συμφωνία των G20 για την ενέργεια και το κλίμα

Μια ισχυρή οικονομία και ένας υγιής πλανήτης αλληλοενισχύονται. Αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες για καινοτομία, αειφόρο ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας για αυξημένες επενδύσεις σε βιώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες και υποδομές καθαρής ενέργειας. Παραμένουμε συλλογικά δεσμευμένοι να μετριάσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω, μεταξύ άλλων, αυξημένης καινοτομίας για αειφόρες και καθαρές πηγές ενέργειας –…

Διεθνής πολιτική για την αντοχή των μικροβίων στα φαρμακευτικά σκευάσματα

Η αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά, (Antimicrobial Resistance – AMR), αντιπροσωπεύει μια αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία και την οικονομική ανάπτυξη, σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της AMR στους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον, στοχεύουμε στην εφαρμογή των εθνικών μας σχεδίων δράσης, βασισμένων στην προσέγγιση «One-Health», που θα ξεκινήσει να…

Διεθνής πολιτική για την υγεία και την αντιμετώπιση κρίσεων

Η ομάδα G20 διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης έναντι των παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης έκτακτης ανάγκης της G20 για την υγεία, τονίζουμε την αξία της συνεχιζόμενης συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ των διαφόρων τομέων.   Υπενθυμίζουμε ότι η καθολική κάλυψη υγείας αποτελεί…

Διεθνής φορολογική συνεργασία και δημοσιονομική διαφάνεια

Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας για ένα παγκοσμίως δίκαιο και σύγχρονο διεθνές φορολογικό σύστημα και θα καλωσορίσουμε τη διεθνή συνεργασία σε φορολογικές πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης.   Παραμένουμε δεσμευμένοι για την εφαρμογή του πακέτου BEPS και ενθαρρύνουμε όλες τις αρμόδιες αρχές να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Προσβλέπουμε στην πρώτη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοπιστωτικού λογαριασμού σύμφωνα…

Η χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική υπό το βλέμμα των G 20

Χρειαζόμαστε ισχυρούς, αποτελεσματικούς και αντιπροσωπευτικούς παγκόσμιους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για τη στήριξη της ανάπτυξης και της αειφορίας. Όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης του Αμβούργου, θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το σύστημα στήριξης των διεθνών ροών κεφαλαίων και τονίζουμε την ανάγκη προώθησης ορθών και βιώσιμων πρακτικών χρηματοδότησης.   Θα ενισχύσουμε τη διεθνή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική και το παγκόσμιο…

Οι αποφάσεις των G20 για τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Ένα ανοικτό και ανθεκτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, βασισμένο σε συμφωνημένα διεθνή πρότυπα, είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Παραμένουμε δεσμευμένοι για την οριστικοποίηση και την έγκαιρη, πλήρη και συνεπή εφαρμογή του συμφωνηθέντος προγράμματος μεταρρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα της G20.   Θα εργαστούμε για την ολοκλήρωση του πλαισίου Basel III χωρίς περαιτέρω σημαντική αύξηση…